Masha

This is Masha's story. Born and raised in Ukraine and later resident of the U.S., Masha has always maintained connection to her homeland. Later, she developed interest into traditional culture which in time materialised into her documentary movie. Being a traveler herself, Masha keeps researching perceptions of ancenstry, preservation, and different communities of the present world.

Tai – Mashos istorija. Gimusi ir užaugusi Ukrainoje, o vėliau persikėlusi gyventi į JAV, Masha visada išlaikė ryšį su savo gimtuoju kraštu. Vėliau, susidomėjusi tradicine kultūra, savo įžvalgas materializavo dokumentiniame filme. Pati būdama keliautoja, Masha tyrinėja būdus suvokti kilmę, prezervaciją ir skirtingas šiandienos pasaulio bendruomenes.

Share this story:

MORE STORIES

OUR PARTNERS